Očekivani rezultati, u vidu znanstvenog napredka, koji će proizaći provedbom projekta su sljedeći:
  • Unaprijeđeni znanstveno-istraživački kapaciteti Kemijskog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.
  • Ugovorene nove suradnje između Kemijskog odsjeka i predstavnika gospodarstva koje rezultiraju zajedničkim razvojnim projektima i razvojem novih metoda, tehnika, proizvoda i usluga primjenjivih u gospodarstvu.
  • Uspostavljeni novi istraživački centri, odnosno modernizirani laboratoriji na Kemijskom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta.
  • Povećan udio mladih znanstvenika i istraživača koji su uključeni u rad na projektima u kojima Kemijski odsjek ima ulogu nositelja ili partnera.
  • Riješeno pitanje elektroenergetske učinkovitosti na Kemijskom odsjeku.
  • Ojačana uloga Kemijskog odsjeka u domaćem i međunarodnom znanstveno-istraživačkom prostoru.
  • Povećana zainteresiranost za studijskim programima na Kemijskom odsjeku.
  • Prošireno članstvo u međunarodnim istraživačkim organizacijama i realizirano sudjelovanje na velikim transnacionalnim projektima i konzorcijima.

Projekt je sufinancirala Europska unija u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija, iz Europskog fonda za regionalni razvoj