Projekt „Centar izvrsnosti u kemiji (CIuK)“ predstavlja infrastrukturnu prilagodbu laboratorija na Kemijskom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i njihovo opremanje naprednom znanstveno-istraživačkom opremom. Oprema koja se nabavlja koristit će se u svrhu provođenja primijenjenih i fundamentalnih istraživanja u kemiji.

Laboratoriji

 • Laboratorij za analitičku atomsku spektrometriju

  • Spektrometar masa uz induktivno spregnutu plazmu (ICP-MS)
  • Spektrometar rentgenske fluorescencije uz disperziju energije (EDXRF)
  • Uređaj (sustav) za pročišćavanje kiselina i mlin
 • Laboratorij za spektroskopiju NMR

  • Spektrometar NMR od 600 MHz s dodatkom za snimanje uzoraka u čvrstom stanju
  • Kompresor
 • Laboratorij za rentgensku strukturnu analizu

  • Rentgenski difraktometar za jedinične kristale s opremom za visokotemperaturna i niskotemperaturna mjerenja
  • Rentgenski difraktometar za polikristalne uzorke (napredna konfiguracija) i odgovarajući sustav za hlađenje
  • Rentgenski difraktometar za polikristalne uzorke (osnovna Bragg-Brentano geometrija)
  • Robot za kristalizaciju
  • Stereomikroskop s dodatkom za polarizaciju i fluorescenciju

Laboratorij za analizu materijala u čvrstom stanju

 • Vezani TG-IR sustav
 • Razlikovni pretražni kalorimetar i odgovarajući sustav za hlađenje
 • Vezani sustav razlikovnog pretražnog kalorimetra i optičkog sustava/kamere (sustav DSC mikroskopije)
 • Uređaj za mjerenje magnetske susceptibilnosti
 • Mikrovaga
 • Hidraulička preša za pripravu KBr pastila
 • Laboratorij za primijenjenu sintezu I

  • Automatiziran sustav za flash kromatografiju s integriranim UV-VIS i ELSD detektorom
  • Čitač mikrotitarskih pločica za mjerenje apsorbancije i fluorescencije
  • Mikrovalni reaktor
  • Preparativni/semipreparativni HPLC sistem s DAD+FLD+ELSD detektorima
  • Osnovna oprema za primijenjenu sintezu
 • Laboratorij primijenjenu sintezu II

  • Planetarni mlin i popratna oprema
  • Reaktori za sintezu pri viskokim tlakovima i temperaturama (opcija do 230 °C i do 300 °C)
  • Oprema za primijenjenu sintezu
 • Laboratorij za spektrometriju masa

  • Q-Exactive System s LC sistemom (autosampler, detektor) i generator dušika
  • 2D LC + Q-TOF MS sa generatorom dušika
 • Laboratorij za kalorimetriju

  • Izotermni reakcijski i pretražni kalorimetar
  • Izotermni reakcijski kalorimetar
  • Izotermni titracijski i disolucijski mikrokalorimetar
  • Izotermni reakcijski mikrokalorimetar
  • Laboratorij za spektrofotometriju

   • Spektrofotometar

  • Laboratorij za kemijsku kinetiku

   • Nadogradnja spektrofotometra zaustavljenog protoka
  • Laboratorij za karakterizaciju koloida i nanočestica

   • Uređaj za određivanje veličine čestica i zeta- potencijala
   • Napredni sustav za potenciometrijska mjerenja
   • Termostat
  • Laboratorij za oslikavanje površina i međupovršina

   • Mikroskop atomskih sila (AFM)/ pretražni tunelirajući mikroskop (STM) s elektrokemijskim (EC-STM) modom rada
  • Laboratorij za vibracijsku spektroskopiju

   • Ramanov spektrometar/mikroskop (laseri 785 i 532 nm)
 • Laboratorij za enzimsku kinetiku i preparativnu biokemiju

  • Uređaj za brzu preparativnu tekućinsku kromatografiju
  • Sustav za niskotlačnu tekućinsku kromatografiju
  • Autoklav za sterilizaciju mikrobioloških medija i pribora
  • Višenamjenska centrifuga s hlađenjem
  • Preparativna centrifuga velikog kapaciteta
  • Termostatirana tresilica (sustav za uzgoj stanica u tekućem i krutom hranjivom mediju) i termomikser
  • Uređaj za vizualizaciju molekula u gelu i western analizu (CCD kamera)
  • Uređaj za kvantitativni PCR
  • Inkubator (sustav za uzgoj stanica u tekućem i krutom hranjivom mediju)
  • Instrument s gašenjem protoka
  • Kupelji za instrumente s gašenjem protoka
  • UV-VIS spektrofotometar
  • Laserski skener
  • Sustav za ultra visokoučinkovitu tekućinsku kromatografiju (UHPLC)
 • Računalni centar Kemijskog odsjeka

  • SSI Superračunalo
  • Serverska računala namijenjena za zahtjevnu obradu podataka na pojedinim zavodima
  • Oprema za videokonferencije
  • Računala namijenjena opremanju specijaliziranih prostorija za računalnu obradu podataka na pojedinim zavodima.
 • Kao podrška radu novouspostavljenih laboratorija, planirana je i nabava sljedeće opreme :

  • Precizne analitičke vage i ultramikrovage
  • Spremnik za tekući dušik
  • Perilica laboratorijskog posuđa.