Ciljevi projekta

Suvremena oprema

Rješavanje problema nedovoljno primjenjive i zastarjele znanstveno-istraživačke infrastrukture na Kemijskom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Istraživačka izvrsnost

Razvoj istraživača i znanstvenika za specifične potrebe na tržištu rada u suradnji s predstavnicima gospodarstva.

Proširena suradnja

Poticanje nove i proširenje postojeće suradnje s predstavnicima gospodarstva, posebice u farmaceutskoj, prehrambenoj, građevinskoj i naftnoj industriji.

Europska razina

Dostizanje standarda istraživačke i edukativne djelatnosti koje su aktualne u razvijenijim zemljama Europske unije.

Tržišna konkurentnost

Jačanje konkurentnosti hrvatskog gospodarstva temeljenog na učinkovitim aktivnostima istraživanja i razvoja i primjenjivim rezultatima znanstveno-istraživačkog rada.

Očuvanje okoliša

Povećanje energetske učinkovitosti na Kemijskom odsjeku primjenom opreme koja osigurava veću učinkovitosti uz manju potrošnju energenata u odnosu na postojeću opremu.

O projektu

Projekt „Centar izvrsnosti u kemiji (CIuK)“ pokrenut je od strane Kemijskog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Njegov je opći cilj razvoj nacionalne znanstveno-istraživačke infrastrukture koja se koristi u okviru sveučilišne zajednice, a koja doprinosi razvoju inovacijskih sposobnosti pojedinaca, istraživačkoj izvrsnosti te diverzifikaciji i modernizaciji nacionalnog gospodarstva. Iz općeg cilja projekta proizlazi i njegova svrha - razvoj Kemijskog odsjeka u vodeći nacionalni i regionalni centar u kojem se provode primijenjena i fundamentalna istraživanja iz znanstvenog polja kemije. Realizacijom projekta CIuK, Kemijski odsjek postao bi središte u kojem se razvija znanstveno-istraživački kadar sa specifičnim vještinama i znanjima u polju kemije, koja su razvijena primjenom napredne znanstveno-istraživačke opreme. U skladu s tim, za očekivati je i  povećan interes i broj studenata uključenih u rad na znanstveno-istraživačkim projektima na domaćoj i međunarodnoj razini. Konačno,  realizacijom projekta CIuK, Kemijski odsjek osigurao bi kapacitete nužne za razvoj vrhunske znanosti koja je konkurentna u okvirima međunarodne znanstvene zajednice.

Projekt je sufinancirala Europska unija u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija, iz Europskog fonda za regionalni razvoj

Lokacija

Adresa

Horvatovac 102A
HR-10000, Zagreb
Hrvatska

TEL: +385 1 4606 350

Kontaktirajte nas!